English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Stanislaw Jachowicz

Stanisław Franciszek Wincenty Rudolf Jachowicz urodził się 18 kwietnia 1796 roku w Tarnobrzegu w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Powszechnie uważa się go za twórcę polskiej literatury dla dzieci. Pisarz ale też pedagog. Jego twórczość dla dzieci miała nie tylko wychowywać, ale też uczyć. Znany również z działalności społecznej, szczególną troską otoczył dzieci z najuboższych warstw społecznych. Stanisław Jachowicz zmarł w Warszawie, w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1857.

Number of publications in collection: 2

Frequently viewed

More...

Recently added

Loading...