English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Bogusław Szwedo

Bogusław Szwedo - dziennikarz, założyciel i dyrektor radia Leliwa. Pasjonat historii, autor wielu publikacji między innymi: „ Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari”, „Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości. Sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce”, „Tarnobrzeski słownik katyński” oraz pięciu tomów „Tarnobrzeskiego Słownika Biograficznego „Wpisani w historie miasta” W 2009 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu TVP S.A. W 2017 został wybrany przez Radę Miasta Tarnobrzega w skład Kapituły Medalu Sigillum Civis Virtuti, 27 lutego 2019 uchwałą tego samego organu powołany został na Kanclerza Kapituły medalu. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Number of publications in collection: 4

Frequently viewed

More...

Recently added

Loading...