English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Brudnopis listu Jana Słomki młodszego do Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, z daty: 25/IV. [19]31 w sprawie wydania fragmentów „Pamiętników włościanina” na język angielski."]