English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Creator = "Marczak, Michał (1886-1945) ; Bibliotekarstwo – 20 w. – Polska ; Tarnobrzeg (woj. podkarpackie; okręg) – historia ; Dzików ; Tarnowscy"]