English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Obecny powiat tarnobrzeski w świetle metryk parafialnych z XII i XVIII wieku"