English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "[Michał Marczak z żoną Marią i dziećmi córką Halina i synem Stanisławem w ogródku domu w Brześciu nad Bugiem] [Fotografia]"