English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 5442

Readers on-line: 759

Total number of users since Nov 23, 2011: 17651826

Collection

Library

Frequently read publications : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Pisarze związani z województwem tarnobrzeskim. [116]
 2. "Jędrusie" w KL Auschwitz. Otwarcie wystawy poświęconej pamięci członków tajnej organizacji "Odwet-Jędrusie" więzionych w obozie oświęcimskim. [52]
 3. 160 lat "Pana Tadeusza". Wystawa ze zbiorów prywatnych Czesława Drąga z Rzeszowa. [35]
 4. Tysiące chwil... Wiersze laureatów V konkursu im. Stanisława Jachowicza. [32]
 5. Wiersze programowe "Skamandrytów". [27]
 6. Zeszyt pełen marzeń. Wiersze laureatów II konkursu im. Stanisława Jachowicza. [27]
 7. Komputeryzacja WBP w Tarnobrzegu w latach 1997-2003. Projekt wstępny. [27]
 8. Miłosne duety operowe. Program muzyczny. [26]
 9. Klucz do samego siebie. Wiersze laureatów IV konkursu im. Stanisława Jachowicza. [26]
 10. Informator. [21]
 11. Wakacyjny notatnik. Tomik wierszy nastolatków. [21]
 12. Analiza działalności bibliotek publicznych powiatu tarnobrzeskiego za 1974 r. [21]
 13. Propozycja zmian w statucie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. [21]
 14. Działalność i zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wystawa. [20]
 15. Na początku był "Skamander". Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antonii Słonimski, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, we współczesnej prasie literackiej. [19]
 16. Pejzaże poetyckie. Krystyna Bęczkowska. [19]
 17. Zrozumieć wiatru mowę. Wiersze laureatów III konkursu im. Stanisława Jachowicza. [19]
 18. Niebieskie migdały. Tomik wierszy nastolatków. [19]
 19. WBP w Tarnobrzegu. Kolekcja exlibrisów. [16]
 20. Łowiectwo w literaturze. Katalog wystawy. [15]
 21. W lejcach marzeń. Wiersze laureatów VI konkursu im. Stanisława Jachowicza. [15]
 22. Główne kierunki działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu w 1979 r. [15]
 23. Polska postępowa myśl polityczna XX wieku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji XIX Dni Książki Społeczno-Politycznej. [12]
 24. Stanisław Jachowicz dzieciom. [8]
 25. Informacja z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu w 1997 roku. [8]